พุทราจีนเชื่อม (5ก.ก./ลัง)
410.00 บาท
600.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ลูกตาลเชื่อม กิโลกรัมละ 80 บาท 1 ลัง บรรจุ 10 ถุง ถุงละครึ่งกิโลกรัม รวม 1 ลัง 5 กิโลกรัม ราคา 400 บาท
การเก็บรักษาประมาณ 7 วันอุณหภูมิปกติ ถ้าแช่ตู้เย็นเก็บได้ เกินเดือน

ราคานี้ไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับต้นทุนของสินค้าขณะนั้นครับ