มะตูมเชื่อม(10ก.ก./ลัง)
810.00 บาท
1,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

มะตูมเชื่อม จำหน่ายกิโลกรัมละ 80 บาท 1 ลังมี 5 กิโลกรัม จำหน่ายลังละ 400 บาท
อายุการเก็บรักษา ประมาณ 1 เดือน ในอุณหภูมิปกติ อายุการเก็บรักษานานเพราะเชื่อมแห้งครับ ไม่ใช่เปียก